La Dumnezeu totul este altfel

Dragi prieteni, dr. Hanns Lilje, fostul episcop de Hanovra, relatează despre călătoria lui în India. Într-o sală mare, el a văzut imagini ale celor patru mari întemeietori de religii: Buddha, Mahomed, Zoroastru și Isus Cristos. Ghidul i-a întrebat pe participanții grupului dacă văd diferența dintre aceștia patru. Trei dintre întemeietorii de religii erau reprezentați într-o profundă meditare. Numai imaginea lui Cristos Îl prezenta ca Păstorul cel Bun, care Se apleacă deasupra unei oi și o salvează. Ghidul a spus despre aceasta: „Vedeți, El este singurul care nu este preocupat de Sine Însuși și nu se gândește la Sine.”
Multele exemple și pilde ale Domnului Isus în relațiile cu păcătoșii ne arată că El Se ridică deasupra tuturor celorlalți oameni. În timp ce toate religiile cer ceva de la adepţii lor, Domnul Isus este Dumnezeu întrupat, care dă totul.
Domnul Isus este invitat la masă de către un fariseu de frunte, religios. El acceptă invitația. Iată că vine o păcătoasă cunoscută în cetate, care a auzit că Isus Se află în acea casă. Ea aduce cu ea un vas de alabastru cu mir. De față cu toți, îl varsă peste picioarele Lui și plânge cu amar, iar cu părul ei șterge picioarele Domnului, le sărută și le unge cu mir. Cu toții se întreabă în gândul lor dacă El nu știe că ea este o păcătoasă cunoscută (citiți Luca 7).
Tatăl fiului risipitor îl îmbrățișează pe acesta încă înainte ca tânărul să poată spune măcar un cuvânt. După ce își face mărturisirea, spre surprinderea lui, în casa lor se organizează o mare sărbătoare. Domnul lasă singure nouăzeci și nouă de oi pentru a căuta oaia cea pierdută, iar atunci când a găsit-o, El Se bucură cu o bucurie fără margini (vezi Luca 15).
Domnul Isus nu îngăduie păcatele. El rămâne întotdeauna fără păcat și nu Se joacă cu el. În aceste exemple, El ne descoperă că vrea să ierte păcatele. Domnul nu respinge, ci atrage la Sine. Domnul Isus ne arată că Dumnezeu este aproape. El nu stă la distanță, ci Se lasă găsit de fiecare.
Psihoterapeutul și profesorul universitar de psihologie, Reinhold Ruthe, a afirmat la un moment dat despre Cel Atotputernic: „La Dumnezeu totul este altfel. La Dumnezeu nu suntem revocați, nu suntem lăsați în voia noastră, nu suntem alungați. Noi suntem copiii Lui” („Audiență zilnică la Dumnezeu”, în evreieşte kawohl, n.trad.).
Nimeni nu ar trebui să fie surprins că nu există niciun alt Nume sub ceruri prin care să putem fi mântuiți (vezi Fapte 4,12), fiindcă nu există nimeni în ceruri, pe pământ sau sub pământ care să fi făcut ceea ce a făcut Domnul Isus.
Un Paște fericit vă dorește cu recunoștință, al dumneavoastră,

Norbert Lieth