Asociația Strigătul de la Miezul Nopții
  str. Octavian Goga, nr. 38
  mun. Arad, jud. Arad, cod poștal: 310028
  România

  Adresa de corespondență:
  Asociația Strigătul de la Miezul Nopții
  O.P. 3, C.P. 136
  mun. Arad, jud. Arad, cod poștal: 310540
  România

  Telefon: (+4) 0257 20 60 50 Fax: (+4) 0257 25 65 17 E-Mail: contact@asmn.ro Pagină web: www.strigatuldelamiezulnoptii.ro

  Cod de Înregistrare Fiscală: 15710634 Atribut fiscal: RO

  Date bancare

  Banca Comercială Română, Sucursala Județeană Arad

  str. Nelu Aristide Dragomir, nr. 14-16

  mun. Arad, jud. Arad

  cod poștal: 310145

  România

  IBAN RON: RO30 RNCB 0015 0303 2135 0001

  IBAN EUR: RO03 RNCB 0015 0303 2135 0002

  IBAN USD: RO73 RNCB 0015 0303 2135 0003

  BIC/Swift: RNCBROBU